Členové spolku Zelená pro občany z.s. přejí všem občanům, milovníkům přírody, ale i všem ostatním do nastávajícího roku 2017 hodně štěstí, zdraví, zvláště pak toleranci a pochopení. Obraťme svou mysl k přírodě, zvláště ke stromům, ony nám to mnohonásobně vrátí. Vrátí nám to šuměním svých větví a listů, svým chladivým stínem i zdravějším dýchatelným ovzduším, které nám mnohde chybí. Buďme k sobě vlídní, usmívejme se na sebe, i když třeba nemáme na všechno vždy stejné náhledy, ať se nám v našem městě příjemně žije.

Spolek Zelená pro občany z.s.

 

snimek-111

 

K zamyšlení nás všech ……………

 

Bez stromů, by na zemi sotva existoval život v té podobě, jak jej známe. Stromy přijímají ze vzduchu oxid uhličitý a zároveň vylučují kyslík. Tak udržují rovnováhu plynů v atmosféře. Kořeny stromů zpevňují půdu. Listy stromů vypařují velké množství vodní páry a ovlivňují tím podnebí jak ve volné krajině, tak i pozitivně ovlivňují kvalitu prostředí v zastavěných částech velkých, ale i menších měst a vesnic. Kromě toho jsou zdrojem potravy pro různé živočichy. Mnohdy i úkrytem pro miliony tvorů, které v běžném životě kolem sebe ani nevnímáme. Pro člověka jsou stromy taktéž neocenitelnou přírodní surovinou.

Pokud se vrátíme do dávné historie, tak již nejslavnější lékař starověku „otec medicíny“ a zakladatel racionálního lékařství Hippokrates konstatoval, že toho koho neuzdraví lékař, toho uzdravuje příroda.

Ten kdo vnímá si jistě všimne krásy stromů, jejich energie, kterou vyzařují. Každý strom má svou auru, neboli své energetické pole. Mladé stromy, nemocné stromy popř. stromy napadené parazitem (jmelím) nám moc síly nedodají. Naopak zdravé silné stromy ve svých nejlepších letech, o které by měl člověk svědomitě pečovat jsou pravým opakem. Proto bychom měli každé takovéto stromy ve svém okolí střežit jako oko v hlavě a ne jim ubližovat svou nesmyslnou činností. Vždyť takové stromy, jako jsou např. lípy zajišťují lidem odpočinek ve stínu svých bohatých korun, navozují vstřícnou atmosféru i dokážou usmiřovat. Pobyt pod nimi vyhledávají většinou ti, kteří se cíti pronásledováni, ti kteří mají ve svých hlavách černé myšlenky s tím, že jim chce někdo ublížit. Lipové aleje takovýto pozitivní účinek na člověka ještě umocňují. Nejblahodárnější účinek lip nalezneme uprostřed kruhu lip, proto také byl tento druh stromu do takového tvaru v minulosti vysazován především na náměstích obcí. Co asi v tu dobu cítili naši předci?

Zamysleme se nad tím, co se v současnosti kolem dřevin rostoucích mimo les děje. Zda činnost člověka prospívá stromům a zároveň nezhoršuje zdraví a psychickou pohodu každého z nás.

 

 Zdeněk Forejt

předseda spolku Zelená pro občany z.s.